Kalibrace

METROLOGICKÉ SLUŽBY V OBLASTI ELEKTRICKÝCH VELIČIN. Kalibrace, opravy, seřízení a údržba měřidel. Kalibrační laboratoř působí v oboru kalibrací od roku 1996, akreditace byla získána v roce 2010.

Naše akreditovaná kalibrační laboratoř elektrických veličin, frekvence a času K 2356 je pravidelně auditorována Českým institutem pro akreditaci o.p.s.(ČIA) a splňuje stanovená kritéria dle ČSN EN ISO/IES 17025:2018.  Kvalita námi nabízených služeb je garantována získaným Osvědčením o akreditaci v rozsahu přílohy osvědčení o akreditaci. Po kalibraci měřicího přístroje v naší Akreditované kalibrační laboratoři K 2356, obdržíte kalibrační list (certifikát), standardně obsahující tabulky naměřených hodnot s nejistotami měření a samolepku s identifikačními údaji měřicího přístroje a datem kalibrace.


Rozšíření nabízených služeb :
Naše středisko disponuje mobilními kalibrátory, které umožňují provést kalibraci na základě požadavku přímo na Vašem pracovišti nebo v provozu. Navíc zajišťujeme kompletní servis převodníků. Provádíme opravy a údržbu etalonových a pracovních měřidel včetně měřidel zahraničních.


Doba kalibrace nebo opravy v našem středisku se pohybuje od tří dnů do dvou týdnů v  závislosti na typu, přesnosti a počtu předaných měřidel.
 

Nabízíme: kalibraci etalonových měřidel , kalibraci pracovních měřidel , kalibraci pracovních měřidel u zákazníka , opravy, seřízení a údržbu měřidel , zajištění přepravy měřidel ve speciálním vozidle , odbornou stáž se zaškolením Vašich pracovníků.

 

Rozsah akreditovaných výkonů

 

Veličina Rozsah

Nejlepší nejistota

měření od

Stejnosměrné napětí

0 až 1100 V

1,1 k V až 30 k V

0,0015 % + 2,7 µV

3,0 %

Střídavé napětí

1 mV až 1100 V při f = 10 Hz až 1 MHz

1 k V až 12 k V při f = 50 Hz

0,015 %

0,60 %

Stejnosměrný proud 10 µA až 90 A / klešťové přístroje až do 1 kA 0,0075 %
Střídavý proud 10 µA až 90 A / 1 k A při f = 10 Hz až 1 kHz 0,050 %
Stejnosměrný odpor 0,1 mΩ až 50 GΩ 0,0010 %
Střídavý odpor 0,1 Ω až 1 MΩ / 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz 0,020 %

Kapacita 

10 pF až 100 μF / 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz 0,050 %
Indukčnost 10 μH až 10 H / 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz 0,10 %
Výkon stejnosměrného proudu 1 mVA až 20 kVA 0,050 %
Výkon střídavého proudu

1 až 54 kW při I = 10 mA až 90 A,

při U= 1 V až 600 V a cos j = 0 až 1

0,050 %

Teplota (elektrické části měřičů a generátorů

               teploty)

pro odporové snímače (dle typu)

pro termočlánky (dle typu)

0,030 °C

0,14 °C

Výkonová úroveň -90 dB m až +20 dB m při f = 100 kHz až 25 GHz 0,30 dB až 1,7 dB
Frekvence 10 m Hz až 25 GHz 1,2 ∙ 10-9

Provádíme kalibrace

voltmetrů, ampérmetrů, ohmmetrů, multimetrů, kalibrátorů napětí, proudu, odporu a výkonu elektrického proudu, wattmetrů, varmetrů, etalonových odporů, odporových dekád, odporových můstků, osciloskopů, přístrojů pro generování a měření frekvence nebo vf-napětí, měřičů izolačních odporů, přístrojů pro revizní techniky, VN-testerů pro zjišťování bezpečnosti el.zařízení, procesních kalibrátorů a měřičů teploty.

 

jako kalibrační středisko Vám dále nabízíme

  • -    zajištění opravy, seřízení a údržby měřidel
  • -    zajištění přepravy měřidel v našem servisním vozidle nebo přepravní službou
  • -    poradenství v oblasti metrologie a odbornou stáž se zaškolením pracovníků

 

Cena za jednotlivé výkony

Ceny jsou dány platným interním ceníkem, lze je však stanovit též dohodou v rámci poskytované množstevní slevy.

kde nás v pardubicích najdete ?

Kalibrační laboratoř SEC se nachází v centru Pardubic - v samostatné budově areálu Teplárny Pardubice - orientačním bodem je komín teplárny.

 

adresa našeho pracoviště                                              Pracovní doba

SEC electronic s.r.o.                                                          Po - Pá:    7:00 až 16:00

Kalibrační laboratoř                                                           

Arnošta z Pardubic 2762                                                   Příjem zakázek

530 02 Pardubice                                                               Po - Pá:    8:00 až 16:00

 

                                                                                              

Telefon:             vedoucí:         + 420  466 301 331                                                     Internet:     http://www.secel.cz/

Telefon:            laboratoř:        + 420  466 301 330                                                     E-mail:        karlovina@secel.cz

Mobil:                                        + 420 603 245 230                                                      GPS:        google

 

Bližší informace Vám velmi rádi poskytneme při Vaši osobní návštěvě (k dispozici je naše vyhrazené parkoviště) nebo na výše uvedených telefonních číslech.

 

Divize Dražkovice

SEC electronic s.r.o.
E-shop AV
soan.cz

Dražkovice 155
533 33 Pardubice

GSM: + 420 603 299 555

drazkovice@secel.cz

Divize Karlovina

SEC electronic s.r.o.
E-shop
meraky.eu

Arnošta z Pardubic 2762
530 02 Pardubice

GSM: + 420 603 245 230

karlovina@secel.cz