Akreditovaná kalibrační laboratoř K 2356

Kalibrační laboratoř působí v oboru kalibrací od roku 1996, akreditace byla získána v roce 2010.

Kalibrace jsou prováděny etalony, které mají metrologickou návaznost na (mezi)národní etalony. Kalibrační laboratoř je pravidelně auditorována Českým institutem pro akreditaci (ČIA) a splňuje kritéria normy dle ČSN ISO/IES 17025:2018.

Naše specializovaná kalibrační laboratoř Vám zajistí kontrolu přístrojů a kalibraci. V případě závady náš servisní tým opraví a zajistí, aby Váš přístroj splňoval dané specifikace. Po provedené opravě a kontrole probíhá proces kalibrace.

Provádíme kalibrace : voltmetrů, ampérmetrů, ohmmetrů, multimetrů, kalibrátorů napětí, proudu, odporu a výkonu elektrického proudu, wattmetrů, varmetrů, etalonových odporů, odporových dekád, odporových můstků, osciloskopů, přístrojů pro generování a měření frekvence nebo vf-napětí, měřičů izolačních odporů, přístrojů pro revizní techniky, VN-testerů pro zjišťování bezpečnosti el.zařízení, procesních kalibrátorů a měřičů teploty.

jako kalibrační středisko Vám dále nabízíme :

 • -    zajištění opravy, seřízení a údržby měřidel                              
 • -    zajištění přepravy měřidel v našem servisním vozidle nebo přepravní službou
 • -    poradenství v oblasti metrologie a odbornou stáž se zaškolením pracovníků

Časová náročnost nabízených služeb

Doba potřebná na kalibraci nebo opravu se pohybuje v převážné většině od pěti do deseti pracovních dnů v  závislosti na typu, přesnosti a počtu předaných měřidel nebo druhu závady.

Rozsah akreditovaných výkonů :

Veličina Rozsah

Nejlepší nejistota

měření od

Stejnosměrné napětí

0 až 1100 V

1,1 k V až 30 k V

0,0015 % + 2,7 µV

3,0 %

Střídavé napětí

1 mV až 1100 V při f = 10 Hz až 1 MHz

1 k V až 12 k V při f = 50 Hz

0,015 %

0,60 %

Stejnosměrný proud 10 µA až 90 A / klešťové přístroje až do 1 kA 0,0075 %
Střídavý proud 10 µA až 90 A / 1 k A při f = 10 Hz až 1 kHz 0,050 %
Stejnosměrný odpor 0,1 mΩ až 50 GΩ 0,0010 %
Střídavý odpor 0,1 Ω až 1 MΩ / 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz 0,020 %

Kapacita 

10 pF až 100 μF / 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz 0,050 %
Indukčnost 10 μH až 10 H / 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz 0,10 %
Výkon stejnosměrného proudu 1 mVA až 20 kVA 0,050 %
Výkon střídavého proudu

1 až 54 kW při I = 10 mA až 90 A,

při U= 1 V až 600 V a cos j = 0 až 1

0,050 %

Teplota (elektrické části měřičů a generátorů

               teploty)

pro odporové snímače (dle typu)

pro termočlánky (dle typu)

0,030 °C

0,14 °C

Výkonová úroveň -90 dB m až +20 dB m při f = 100 kHz až 25 GHz 0,30 dB až 1,7 dB
Frekvence 10 m Hz až 25 GHz 1,2 ∙ 10-9

 

NABÍZENÉ AKREDITOVANÉ SLUŽBY

 

 • kalibrace DC napětí do 30 kV
 • kalibrace AC napětí do 12 kV
 • kalibrace kmitočtu a vf. Napětí do 26,5 GHz
 • kalibrace vf. Napětí v rozsahu od -90 dBm do +20 dBm
 • kalibrace odporů v rozsahu od 0,1 mΩ do 50 GΩ
 • kalibrace ss. a stř. proudu
 • kalibrace RLC mostů
 • kalibrace ekvivalentního DC napětí pro termočlánky
 • kalibrace ekvivalentního odporu pro RTD
 • kalibrace DC a AC práce el. proudu

 

NEAKREDITOVANÉ SLUŽBY

 • kalibrace DC napětí do 150 kV
 • kalibrace AC napětí do 150 kV
 • kalibrace práce el. proudu (elektroměry)

 

V případě předchozí dohody provádíme kalibraci do 48 hodin bez expresních příplatků.

Kalibrujeme přístroje pro měření elektrických veličin:

 • Multimetry
 • Klešťové multimetry a ampérmetry
 • Zkoušečky napětí
 • Laboratorní zdroje
 • Zátěže
 • Analyzátory sítí
 • Logery
 • RLC měřiče
 • Dekády
 • Analyzátory TV signálu
 • Spektrální analyzátory
 • Logické analyzátory
 • Osciloskopy a scopemetry
 • Wattmetry
 • Převodníky
 • Generátory funkcí
 • Signální generátory
 • Čítače
 • Miliohmmetry
 • Milivoltmetry
 • Revizní přístroje
 • Měřiče zemních odporů
 • Měřiče izolačních odporů
 • Testery baterií
 • Hledačky kabelového vedení
 • Reflektometry

 

Zajistíme kalibraci přístrojů pro měření neelektrických veličin u našich partnerů:

 • Termokamery
 • Kontaktní a bezkontaktní teploměry – kal. Ostatní subdovávkou
 • Vlhkoměry
 • pH metry
 • Otáčkoměry
 • Vibrometry
 • Luxmetry
 • Dálkoměry
 • Průtok a proudění
 • Váhy
 • Hlukoměry
 • Tlakoměry
 • Alkoholtestery
 • Tloušťkoměry
 • Měřiče točivého momentu

Kalibrujeme a zajišťujeme servis přístrojů :

 • Avo
 • Chauvin Arnoux
 • Escort
 • Eurotest
 • Finest
 • Fluke
 • Gossen Metrawatt
 • Greisinger
 • Hadex
 • Hameg
 • Helicom
 • Iit
 • Illko
 • Lovibond
 • Lutron
 • Manson
 • Mastech
 • Megger
 • Metex
 • Metra
 • Metrawat
 • Metrel
 • Mit
 • Mmw
 • Motech Industries
 • Prema
 • Peaktech
 • Raytek
 • Revex
 • Rycom
 • Siglent
 • Silicomp
 • Sonel
 • Spygas
 • Statron
 • Summit
 • Testo
 • Timer
 • Uni-t
 • Voltcraft
Divize Dražkovice

SEC electronic s.r.o.
E-shop AV
soan.cz

Dražkovice 155
533 33 Pardubice

GSM: + 420 603 299 555

drazkovice@secel.cz

Divize Karlovina

SEC electronic s.r.o.
E-shop
meraky.eu

Arnošta z Pardubic 2762
530 02 Pardubice

GSM: + 420 603 245 230

karlovina@secel.cz